3309352799406161971106307991482127249586438n
3307697678691681310455046149011327307140082n
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.