โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในผู้ใหญ่อาจพบได้บ้าง บางรายอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ มักระบาดในช่วงหน้าฝนเพราะพาหะของโรคคือยุงลาย ลักษณะที่อยู่อาศัยของยุงลาย พบมากตามบ้านที่อยู่อาศัย ในสวน ขยายพันธุ์โดยวางไข่ในน้ำนิ่งพบบ่อยในภาชนะน้ำขัง เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์เก่า หรือเศษวัสดุที่รองรับน้ำได้ทุกชนิด

 

 

 

 

 พื้นที่ เขต รพ.สต.บ้านโพนตูม ยังเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก จากข้อมูล 3 ปี ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเป็นไข้เป็นไข้เลือดดังนี้คือ ปี พ.ศ.2558 จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตรา 272.78 /แสนประชากร พ.ศ.2559 จำนวน 2 ราย คิดเป็นอัตรา 54.53 /แสนประชากร และ พ.ศ.2560 ไม่มีรายงานผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการระบาดของไข้เลือดออก จึงต้องมีการป้องกันโดยการทำลายยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ โดยการสร้างความเข้าใจ ตระหนักให้ความสำคัญ จึงเกิดความร่วมมือในชุมชนอย่างจริงจัง นำไปสู่การป้องกันไข้เลือดออกได้ ชมรม อสม. รพ.สต.บ้านโพนตูม จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเพื่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพ ให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"
119112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
215
58
117649
4648
5398
119112

Your IP: 172.69.63.76
2019-04-21 06:56